Vi er certificeret rottespærremontør

Rotter i kloakken kan volde et hav af problemer. Ikke nok med at de kan forhindre en optimal gennemstrømning i din kloak, kan det også medføre sig en lang række sundhedsmæssige sygdomme.

Det er derfor enormt vigtigt at vælge en certificeret rottespærremontør i forebyggelsen af rotter i kloakken.

.


 

 

Rottebekæmpelse

Rotter er overalt i Danmark

Har du fået rotter på uanmeldt besøg, så er der med stor sandsynlighed brud på kloaknettet.

Det skal repareres af en autoriseret kloakmester, ligesom man også har pligt til at informere kommunen.

Vi foretager i første omgang en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af kloak tv, for at lokalisere bruddet.

Det kan anbefales husejere med udvidet rørskade-forsikring også at henvende sig til forsikringsselskabet.

Det er vigtigt, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun afl øbssystemer uden fejl og skader kan sikre mod rotter.

Det er tilladt selv at opstille smækfælder, men kun den kommunale rottebekæmper må udlægge gift.

Generelle spørgsmål om rottebekæmpelse bør rettes til den enkelte kommune
eller Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse.

Bekendtgørelse om rottebekæmpelse


Pia

 

 

 

 

Vi er klar til at modtage dit opkald.

PH Entreprenøren ApS
Vor Frue Hovedgade 66, 4000 Roskilde
Tlf. 46 75 38 00
Mobil 20 84 81 75

danskekloakmestre

danskekloakmestre